ประเทศไทยใน WTO

ประเทศไทยร่วมลงนามตามความตกลงมาร์ราเกซ  ซึ่งเป้นความตกลงจัดตั้ง  WTO  โดยประเทศไทยเข้าเป้นสมาชิกลำดับที่  59  มีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่สำคัญๆ  ดังนี้

1.การเปิดตลาดสินค้าเกษตร

2.การลดภาษีสินค้าอุตสาหกรรม

3.การขยายการส่งออกสิ่งทอ

4.การลดภาษีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.การเปิดตลาดการค้าบริการ

6.ภาษีศุลกากรจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

7.การยกเลิกการกำหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ  หรือชิ้นส่วนในประเทศ

ออกกฏหมายว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร
ออกกฏหมายว่าด้วยทรัย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s