ที่ตั้ง/ภูมิประเทศ

ที่ตั้ง

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ที่ละติจูด 06  47 เหนือ ลองจิจูด 101 10ตะวันออก ทีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,013 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 1,009 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,377 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียงดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดสงขลา ในท้องที่อำเภอเทพา

 

ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนราธิวาส ในท้องที่อำเภอบาเจาะ

 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย

 

ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดยะลา ในท้องที่อำเภอยะลา

ภูมิประเทศ

 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่การกสิกรรม พื้นที่ส่วนมากเป็นดินปนทราย ภูเขามีน้อย และไม่ค่อยสำคัญ มีแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำยะหริ่ง และแม่น้ำหนองจิกไหลผ่าน พลเมืองส่วนมากเป็นไทยอิสลาม อาชีพหลักทำนา ทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ ทำเหมืองแร่ ทำนาเกลือ เลี้ยงสัตว์และทำการประมง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s